Alustas neljas lend ennetusprogrammi VEPA õpetajaid

15. november 2017, 11:39

Tänavu alustas tööd juba neljas lend maailma üheks paremaks ennetusprogrammiks hinnatud VEPA Käitumisoskuste Mängu õpetajaid. Tervise Arengu Instituut (TAI) ootab programmiga liituma uusi koole.

VEPA metoodika elemendid lihtsustavad õpetaja tööd ja parendavad õpilaste igapäevaelu. Programmi vahetu eesmärk on õpilaste enesekontrolli suurendamine ning positiivse ja toetava õpikeskkonna loomine. Metoodika sobib kasutamiseks igas vanuses õpilastega, kõige enam toetab see aga algklassi õpilasi, kuna aitab kooliga kohaneda ja õppida oma käitumist kontrollima.

TAI projektijuhi Kai Kladorfi sõnul on metoodika vastu huvi suur ja tänaseks on VEPA programmiga liitunud enam kui 80 kooli ja 180 õpetajat. Metoodikat rakendavates klassides õpib enam kui 3500 õpilast. „ Oleme seadnud eesmärgi, et 2021. aastaks jõuaksime eesti- ja venekeelse VEPA metoodikaga vähemalt 200 algklassini ja 4000 õpilaseni, see eesmärk on juba käega katsutav ja suure tõenäosusega ka ületatav,“ ütles Klandorf.

Pea 90% VEPA metoodikat kasutanud õpetajatest soovitaksid seda ka teistele õpetajatele. „Ilmselt on see ka üks põhjus, miks metoodika on kiiresti levinud,“ nentis Klandorf. „Alanud õppeaastal liitus programmiga rekordarv õpetajad – üle 90, kes kõik on tänaseks välja koolitatud ja valmis metoodikat rakendama.“

Õpetajate baaskoolitus koosneb kahest koolituspäevast, mille vahel on ligi kuuajane paus, mil õpetaja saab juba esimesi metoodika elemente katsetada. Uuesti kohtuvad õpetajad kolmandal koolituspäeval veebruaris, mil jagatakse seniseid rakenduskogemusi ja leitakse ühiselt lahendusi ettetulnud küsimustele. Seega ei jää VEPA õpetaja pärast baaskoolitust üksinda, vaid teda toetavad nii teised rakendavad õpetajad kui ka päris oma mentor, kes teda regulaarselt külastab ja metoodika kasutusele võtmisel toetab.

VEPA metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud. Tulemused näitavad, et metoodika mõjul vähenevad õpilaste käitumisprobleemid, sh aktiivsus- ja tähelepanuhäireid ning vägivaldne ja agressiivne käitumine; see-eest paranevad õpiedukus ja prosotsiaalne käitumine (st hoolimine teiste inimeste tunnetest, oma asjade jagamine, abivalmidus, lahkus jms) ning sotsiaalsed oskused (sh koostööoskus, eneseregulatsioon). Nii tõuseb õpilaste kohanemisvõime ja nad oskavad erinevates olukordades paremini toime tulla.

VEPA programmiga on oodatud liituma kõik koolid üle Eesti. Täpsem info liitumise kohta on programmi kodulehel www.terviseinfo.ee/vepa

Eestis on VEPA metoodika kasutusel alates 2014. aastast. Metoodika on Eesti oludele kohandatud ja kättesaadav nii eesti kui vene keeles kõikides Eesti maakondades.

Programmi viiakse ellu Siseministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

Lisainfo:
Kai Klandorf, Tervise Arengu Instituudi projektijuht, 5813 3236, kai.klandorf@tai.ee.

TAI alkoholikonverents võtab fookusesse noored

4. november 2017, 14:08

Täna Radisson Blu Hotel Olümpias toimuval Tervise Arengu Instituudi (TAI) alkoholikonverentsil „Noortele suunatud ennetus – mida teha ja mida mitte“ keskenduvad kohalikud ja rahvusvahelised eksperdid noorte alkoholitarbimisele ja selle ennetamisele. Sõna saavad ka noored ise.

TAI direktori Annika Veimeri sõnul on nii täiskasvanute kui ka noorte alkoholitarbimine küll vähenemas, ent siiski on uuringute andmetel elu jooksul 87 protsenti 8-9. klassis õppivatest noortest alkoholitarvitanud . Iga seitsmes õpilane on purjus olnud 13aastaselt või nooremalt.

„Seda on oluliselt enam kui teistes Euroopa riikides, eriti kui vaadata ühel joomiskorral tarvitatud alkoholi kogust ja purjus olemise sagedust,“ ütles Veimer. „Tarbimise vähenemise trend näitab, et riik on alkoholipoliitikas teinud head tööd ja õigeid otsuseid. Kuid senisest veelgi enam tuleb panustada varajasse sekkumisse ja pikaajalistesse ennetusprogrammidesse, mis kaasavad nii lapsevanemaid ja õpetajaid kui ka lapsi endid..“

Konverentsi peaesineja on dr Hanie Edalati Montreali Ülikoolist, kes uurib lapsepõlve kogemuste mõju aju ja isiksuse arengule ning uimastitarvitamisele ja riskikäitumisele noorukieas. Dr Edalati uurimustöö tulemuste põhjal toimivad noortele mõeldud ennetusprogrammid Kanadas, Suurbritannias, Hollandis ja mitmetes teistes riikides.
Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing tutvustab värsket alkoholi aastaraamatut – kui palju eestimaalased alkoholi tarvitavad ja millised on elanike hinnangud riigi alkoholipoliitikale.

Esimest korda avaldab TAI ka mitmete alkoholi testostlemiste tulemused ning TAI tellimusel Kantar Emori poolt läbi viidud uuringu alkoholireklaamide märkamisest 4-17aastaste noorte sihtrühmas.

Samuti antakse konverentsil ülevaade noorte riskikäitumise profiilist erinevate TAI uuringute andmete põhjal, tutvustatakse juba toimivaid ennetusprogramme ning arutletakse, kas alkohol on täiskasvanuks saamise verstapost.

Ettekandeid ja ekspertide seisukohti kommenteerivad laval ka noored ise. Lavale astuvad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane ja populaarne YouTuber Victoria Villig, Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilane ja IT-huviline Sander Tammer ning Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilane ja Eesti Õpilasesinduste Liidu kommunikatsioonijuht Joosep Kään.

Päeva juhib Anu Välba.
Konverentsi saab jälgida Postimehe ülekandest: https://www.postimees.ee/4293055/tai-alkoholikonverents-kuidas-noorte-alkoholitarvitamist-tegelikult-ennetadaKonverentsi päevakava: http://www.tai.ee/et/koolitused-ja-sundmused/event/1886:alkoholikonverents-2017
Konverentsi toimumist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Kainem ja tervem Eesti” raames.
Lisainfo: Gea Otsa, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete juht, tel 5266464, gea.otsa@tai.ee

Alkoholi aastaraamat: alkoholi tarbimine väheneb jätkuvalt

Kui 2014. aastal tarbiti Eestis keskmiselt 11,1 liitritabsoluutset alkoholi täiskasvanud inimese kohta ja 2015. aastal 10,5 liitrit, siis eelmisel aastal vähenes alkoholi tarbimine keskmiselt 9,9 liitrini täiskasvanud (15+) inimese kohta, selgub täna TAI alkoholikonverentsil esitletud Alkoholi aastaraamatust.

Jätkuvalt väheneb ka kange alkoholi tarbijate osakaal. 88 protsenti Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitletud inimestest ütles, et ei joo viina üldse või teevad seda mõnel korral aastas. Aastal 2008 vastas nii vaid 67 protsenti küsitletutest.

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul on positiivne, et alkoholi tarbimine inimese kohta väheneb juba neljandat aastat järjest. „Samas – vähendavad eeskätt need, kes olid ka enne juba mõõdukad tarbijad,“ nentis Josing. „Peamiste põhjustena võib välja tuua hinnatõusu ja hoiakute muutumise. Aina enam hinnatakse tervislikke eluviise ja soovitakse vaba aega veeta ilma alkoholita. Ohuks on aga soodsamad piiriülesed ostud Lätist, mis võivad taas hakata tarbimist suurendama.“

Josingu hinnangul tuleb alkoholitarbimise vähendamiseks lisaks aktsiisile ehk hinnatõusule kasutada senisest enam ka teisi võimalusi – reklaami piiramine, parem selgitustöö, üritustel alkoholimüügi vähendamine, parem kontroll alaealistele müügi keelu järgimise üle jm.

Aastaraamatust selgubki, et suur osa Eesti elanikke pooldab alkoholireklaami keelustamist. Ligi kolmveerand vastanutest leiab, et alkoholi reklaam tänavatel peaks olema keelatud. Raadios, televisioonis, internetis ja ajalehtedes-ajakirjades pooldavad nii kange kui ka lahja alkoholi reklaami keelustamist üle poole vastanutest.

Eesti elanike arvates on alkoholiga seonduvatest probleemidest kõige tõsisem sõiduki juhtimine alkoholijoobes – seda probleemi hindas tõsiseks või väga tõsiseks 94 protsenti vastanutest. Järgnesid avaliku korra rikkumine, kodune vägivald, laste ja noorte alkoholi tarbimine ning alkoholi tõttu tekkinud terviseprobleemid.

Alkoholi aastaraamatu „Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis“ koostas Eesti Konjunktuuriinstituut Tervise Arengu Instituudi tellimusel.
Aastaraamatuga saab tutvuda siin: https://intra.tai.ee//images/prints/documents/150883402934_Alkoholi_turg_aastaraamat2017i.pdf

TAI allkirjastas hea teadustava kokkuleppe

2. november 2017, 14:06

Tervise Arengu Instituudi (TAI) teadusdirektor Toomas Veidebaum allkirjastas eile, 1 novembril TAI liitumise hea teadustava kokkuleppega. Leppega liitunud teadusasutused kinnitavad, et järgivad ja austavad teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid.

Toomas Veidebaumi sõnul tõstab sellise Eesti teadusasutusi ühendava kokkuleppe sõlmimine Eesti teaduse tõsiseltvõetavust. „Teadlastel on oma eetika – alates sellest, kuidas uurimismaterjali kogutakse ja lõpetades sellega, kuidas viidata ja publitseerida. TAI-s oleme neid põhimõtteid ka ilma leppeta alati järginud, kuid on hea, kui need on nüüd esmakordselt ka üle-Eestilise hea tavana kirjas – nii ühtlustub Eestis tehtava teaduse tase,“ ütles Veidebaum.

Tervise Arengu Instituut on teadus- ja arendusasutus, mis teeb teadustööd eeskätt epidemoloogia, onkoloogia, meditsiinilise viroloogia ning nakkushaiguste, narkomaania ja riskikäitumise valdkondades. Eelmisel aastal avaldasid TAI töötajad kokku 43 teadusartiklit, lisaks avaldati 29 projekti, teadustöö või analüüsi raportit. Tänavu suvel läbis TAI evalveerimise ehk teadus- ja arendustegevuse taseme rahvusvahelise hindamise ja sai kõrge hinnangu. TAI jätkusuutlikkust ning teadustöö mõju, potentsiaali ja olulisust ühiskonnas hinnati väga heaks ning baasi doktoriõppeks tugevaks. Järgmine korraline evalveerimine viiakse läbi aastal 2024.

Ülevaate TAI teadustööst saab TAI kodulehelt http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo

Hea teadustava kokkulepe sõlmiti Eestis esmakordselt, sellega liitusid Eesti Teadusagentuur ja Eesti teadusasutused. Hea teadustava terviktekstiga saab tutvuda siin: http://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava

Fotol: TAI teadusdirektor Toomas Veidebaum ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop