TAI alkoholikonverents võtab fookusesse noored

4. november 2017, 14:08

Täna Radisson Blu Hotel Olümpias toimuval Tervise Arengu Instituudi (TAI) alkoholikonverentsil „Noortele suunatud ennetus – mida teha ja mida mitte“ keskenduvad kohalikud ja rahvusvahelised eksperdid noorte alkoholitarbimisele ja selle ennetamisele. Sõna saavad ka noored ise.

TAI direktori Annika Veimeri sõnul on nii täiskasvanute kui ka noorte alkoholitarbimine küll vähenemas, ent siiski on uuringute andmetel elu jooksul 87 protsenti 8-9. klassis õppivatest noortest alkoholitarvitanud . Iga seitsmes õpilane on purjus olnud 13aastaselt või nooremalt.

„Seda on oluliselt enam kui teistes Euroopa riikides, eriti kui vaadata ühel joomiskorral tarvitatud alkoholi kogust ja purjus olemise sagedust,“ ütles Veimer. „Tarbimise vähenemise trend näitab, et riik on alkoholipoliitikas teinud head tööd ja õigeid otsuseid. Kuid senisest veelgi enam tuleb panustada varajasse sekkumisse ja pikaajalistesse ennetusprogrammidesse, mis kaasavad nii lapsevanemaid ja õpetajaid kui ka lapsi endid..“

Konverentsi peaesineja on dr Hanie Edalati Montreali Ülikoolist, kes uurib lapsepõlve kogemuste mõju aju ja isiksuse arengule ning uimastitarvitamisele ja riskikäitumisele noorukieas. Dr Edalati uurimustöö tulemuste põhjal toimivad noortele mõeldud ennetusprogrammid Kanadas, Suurbritannias, Hollandis ja mitmetes teistes riikides.
Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing tutvustab värsket alkoholi aastaraamatut – kui palju eestimaalased alkoholi tarvitavad ja millised on elanike hinnangud riigi alkoholipoliitikale.

Esimest korda avaldab TAI ka mitmete alkoholi testostlemiste tulemused ning TAI tellimusel Kantar Emori poolt läbi viidud uuringu alkoholireklaamide märkamisest 4-17aastaste noorte sihtrühmas.

Samuti antakse konverentsil ülevaade noorte riskikäitumise profiilist erinevate TAI uuringute andmete põhjal, tutvustatakse juba toimivaid ennetusprogramme ning arutletakse, kas alkohol on täiskasvanuks saamise verstapost.

Ettekandeid ja ekspertide seisukohti kommenteerivad laval ka noored ise. Lavale astuvad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane ja populaarne YouTuber Victoria Villig, Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilane ja IT-huviline Sander Tammer ning Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilane ja Eesti Õpilasesinduste Liidu kommunikatsioonijuht Joosep Kään.

Päeva juhib Anu Välba.
Konverentsi saab jälgida Postimehe ülekandest: https://www.postimees.ee/4293055/tai-alkoholikonverents-kuidas-noorte-alkoholitarvitamist-tegelikult-ennetadaKonverentsi päevakava: http://www.tai.ee/et/koolitused-ja-sundmused/event/1886:alkoholikonverents-2017
Konverentsi toimumist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Kainem ja tervem Eesti” raames.
Lisainfo: Gea Otsa, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete juht, tel 5266464, gea.otsa@tai.ee

Alkoholi aastaraamat: alkoholi tarbimine väheneb jätkuvalt

Kui 2014. aastal tarbiti Eestis keskmiselt 11,1 liitritabsoluutset alkoholi täiskasvanud inimese kohta ja 2015. aastal 10,5 liitrit, siis eelmisel aastal vähenes alkoholi tarbimine keskmiselt 9,9 liitrini täiskasvanud (15+) inimese kohta, selgub täna TAI alkoholikonverentsil esitletud Alkoholi aastaraamatust.

Jätkuvalt väheneb ka kange alkoholi tarbijate osakaal. 88 protsenti Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitletud inimestest ütles, et ei joo viina üldse või teevad seda mõnel korral aastas. Aastal 2008 vastas nii vaid 67 protsenti küsitletutest.

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul on positiivne, et alkoholi tarbimine inimese kohta väheneb juba neljandat aastat järjest. „Samas – vähendavad eeskätt need, kes olid ka enne juba mõõdukad tarbijad,“ nentis Josing. „Peamiste põhjustena võib välja tuua hinnatõusu ja hoiakute muutumise. Aina enam hinnatakse tervislikke eluviise ja soovitakse vaba aega veeta ilma alkoholita. Ohuks on aga soodsamad piiriülesed ostud Lätist, mis võivad taas hakata tarbimist suurendama.“

Josingu hinnangul tuleb alkoholitarbimise vähendamiseks lisaks aktsiisile ehk hinnatõusule kasutada senisest enam ka teisi võimalusi – reklaami piiramine, parem selgitustöö, üritustel alkoholimüügi vähendamine, parem kontroll alaealistele müügi keelu järgimise üle jm.

Aastaraamatust selgubki, et suur osa Eesti elanikke pooldab alkoholireklaami keelustamist. Ligi kolmveerand vastanutest leiab, et alkoholi reklaam tänavatel peaks olema keelatud. Raadios, televisioonis, internetis ja ajalehtedes-ajakirjades pooldavad nii kange kui ka lahja alkoholi reklaami keelustamist üle poole vastanutest.

Eesti elanike arvates on alkoholiga seonduvatest probleemidest kõige tõsisem sõiduki juhtimine alkoholijoobes – seda probleemi hindas tõsiseks või väga tõsiseks 94 protsenti vastanutest. Järgnesid avaliku korra rikkumine, kodune vägivald, laste ja noorte alkoholi tarbimine ning alkoholi tõttu tekkinud terviseprobleemid.

Alkoholi aastaraamatu „Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis“ koostas Eesti Konjunktuuriinstituut Tervise Arengu Instituudi tellimusel.
Aastaraamatuga saab tutvuda siin: https://intra.tai.ee//images/prints/documents/150883402934_Alkoholi_turg_aastaraamat2017i.pdf