Konverents võtab luubi alla terviseteemad Eesti kaitseväes

29. veebruar 2016, 14:35

Tervise Arengu Instituut ja Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus, mille tegevust toetab Kaitseministeerium, korraldab homme, 1. märtsil Tallinnas visioonikonverentsi, mis tutvustab tervisega seotud tegevusi ja uuringuid kaitsevaldkonnas.
Konverentsi ühe korraldaja, Tervise Arengu Instituudi teaduri Leila Oja sõnul on konverentsi ajendiks vajadus koondada teadmisi. „Meil on mitmeid institutsioone ja uurimisrühmasid, kes tegelevad kaitsealase inimvaraga. Nii institutsionaalselt kui uuringute käigus kogutakse rohkelt infot, kuid sageli jääb suur osa infost analüütilises mõistes kasutamata,“ lausus Oja. „Konverentsi eesmärk ongi seda infot jagada, et uued teadmised saaksid kaitsevaldkonnas avalikuks ja leiaksid kasutamist tõenduspõhiste otsuste langetamisel.“
Ettekannetes võetakse vaatluse alla kaitsealase inimvaraga seotud keskuste, nagu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuse, Kaitseväe 2. jalaväebrigaadi meditsiinikeskuse, Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse, Kaitseressursside Ameti ja Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse tegevused.

„Uuringutulemustest tutvustatakse analüüse, mis on seotud tegevteenistujate töökeskkonna ja terviseriskidega, sõduri baaskursuse läbimisega seotud koormuste mõju hindamisega, samuti ajateenijate põlveliigese valu ning ajateenijate sooritusvõimet mõjutavate teguritega,“ lisas Leila Oja.

Konverentsipäeva lõpetab paneeldiskussioon „Tervise tagamine riigikaitses aastaks 2020“. Selle eesmärk on luua visioon, mida teha, et meil oleks jätkuvalt terveid noori, ajateenijate väljalangevus madalam, et tegevteenisutujate tervis oleks hoitud ning oleks piisavalt terveid reservis mehi. Paneeldiskussiooni juhib Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik.
Konverentsile on oodatud kaitseväe valdkonnas tervise eest vastutavad spetsialistid, meedikud ning kaitseväe terviseprojektide ja uuringutega seotud teadurid ja eksperdid.
Konverents algab kell 10.45 Radisson Blu Hotel Olümpias. Täpset päevakava näeb siit.
Lisainfo: Juta Teller, Tervise Arengu Instituut, tel 659 3970, juta.teller@tai.ee

Tervise Arengu Instituut alustab alkoholi liigtarvitava patsiendi käsitluse infopäevi

25. veebruar 2016, 11:20

Tervise Arengu Instituut alustab infopäevi, kus tutvustatakse uut alkoholi liigtarvitava patsiendi käsitluse ravijuhendit ning programmiga „Kainem ja tervem Eesti“ arendatavaid teenuseid.

Infopäevadel räägitakse psühhiaatri, perearsti, psühholoogi, õe, sotsiaaltöötaja ja teiste spetsialistide rollist ja võimalustest panustada alkoholi liigtarvitamise vähendamisse Eestis.

2015. aasta lõpus valmis Tervise Arengu Instituudi juhtimisel ravijuhend „Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus“ ning koos sellega ka peagi ravijuhendite nõukojas heaks kiidetav patsiendijuhend. Lähtuvalt ravijuhendist on arendamisel kaks alkoholi liigtarvitavatele patsientidele suunatud teenust – liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine ning alkoholitarvitamise häire ravi. Teenuse osutajateks on sõltuvalt patsiendi probleemist kas üldarstiabi või eriarstiabi osutajad.

Infopäevale „Alkoholi liigtarvitava patsiendi käsitlus – ravijuhendist praktikasse“ on oodatud perearstid, pereõed ja teised spetsialistid, kes võivad oma töös kokku puutuda alkoholi liigtarvitajatega.

Infopäev toimub 3. märtsil Tartus, 4. märtsil Tallinnas, 10. märtsil Pärnus ja 11. märtsil Jõhvis. Infopäevadel astuvad teiste hulgas üles psühhiaatrid Andres Lehtmets ja Teelia Rolko ning perearstid Ruth Kalda ja Helen Lasn.
Registreerumine kuni 29. veebruarini siin.

Infopäevad korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Kainem ja tervem Eesti” raames.

Lisainfo: Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, tel 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee